Een Kindertolk®

Kindertolk®? Als je aan een tolk denkt, dan denk je als snel aan een vertaler van een vreemde taal. Je kunt ook denken aan gebarentaal voor doven. Op zich klopt dit heel aardig. Wat een Kindertolk® doet, is het vertalen van het gedrag van een kind naar een boodschap aan de ouder. Vanuit de liefde van een kind voor diens ouder(s), laat een kind aan diens ouder(s) zien wat de kern van het vraagstuk is. Maar deze boodschap zit vaak “verstopt”, bijvoorbeeld in gedrag, lichamelijke klachten en/of ontwikkelingsstoornissen. Als Kinder tolk® kan ik deze boodschap inzichtelijk maken en “vertalen” naar concrete stappen die zowel ouder als kind kunnen zetten op de weg naar geluk. Aan de hand van de PresentChild® methode maak ik inzichtelijk waar het kind mee geholpen kan worden door te kijken naar het verhaal van de ouder(s). Het is een bewustwordingsproces voor de ouder, waar zowel ouder als kind veel baat bij hebben. Hierdoor kunnen beide als persoon verder groeien. Een echte win-win situatie dus. Want liefde tussen ouder en kind is immers grenzeloos!

 

In grote lijnen werkt het als volgt.

1. Intakegesprek

Het intakegesprek is de start. De ouder vertelt op zijn of haar eigen wijze in zijn of haar eigen woorden het verhaal over datgene dat hem of haar raakt door het probleem bij het kind. De Kindertolk® schrijft mee en stelt verdiepingsvragen om het verhaal later te kunnen “vertalen” in een boodschap van het kind.

2. Vertaling door de Kindertolk®

Na het intakegesprek maakt de Kindertolk® een vertaling van het verhaal dat vertelt is tijdens het intakegesprek. Wat de de Kindertolk® in feite doet, is het gedrag van het kind dat beschreven is vertalen naar de boodschap die het kind (onbewust) vertelt of laat zien aan zijn/haar ouder.

3. Terugkoppelingsgesprek

Tijdens het terugkoppelingsgesprek geeft de Kindertolk® de boodschap die het kind voor de ouder heeft, door aan de ouder. Vaak wordt duidelijk dat de boodschap te maken heeft met blinde vlekken van de ouder afkomstig uit diens eigen (vroege) jeugd. Doordat de ouder zich bewust wordt van deze blinde vlekken, verandert het gedrag van de ouder en daarmee van het kind. Als de ouder dus zichzelf helpt, help hij of zij ook het kind.

4. Follow-up gesprek

Het Follow-up gesprek vindt ongeveer 3 tot 4 weken na het terugkoppelingsgesprek plaats. De bevindingen van het terugkoppelingsgesprek moeten hun werk nog doen. En dat heeft wat tijd nodig. In de meeste gevallen is er dan al verandering bij het kind te zien. Tijdens het follow-up gesprek vindt een soort evaluatie plaats van de ervaringen tot op dat moment. Dit geeft opnieuw handvatten voor de ouder en zorgt voor zowel een verdieping als een bevestiging van de ingezette veranderingen. Na het follow-up gesprek kunnen er nog aanvullende (coaching) gesprekken plaats vinden. Dat is veelal afhankelijk van de situatie en de meerwaarde die zowel ouder als Kindertolk® eventueel zien. In sommige gevallen wordt een nieuw traject doorlopen met een ander kind.

 

Voordelen van een Kindertolk®
  • Je kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden.
  • Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.
  • Zowel jij als je kind profiteren van de behandeling.
  • De trajecten zijn kortdurend, kennen langdurige resultaten en er is nauwelijks sprake van terugval van je kind.

 

PresentChild® methode

De methode die ik volg, staat bekend als de PresentChild® methode. Deze heeft in de praktijk reeds vele jaren bewezen bijzonder effectief te zijn. Klik op de link  PresentChild® methode voor meer informatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.